OFERTA CURRICULARĂ 2017-2018

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

-          existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;

-          programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;

-          aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;

-          pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;

-          desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Liceul Tehnologic”Ion Caian Romanulare o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Scopul principal al Liceului Tehnologic „Ion Caian Romanul este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

  • Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult; 
  • Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive;
  • Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc; 
  • Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un sistem coerent de evaluare;
  • Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite în cadrul unor strategii didactice de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii, prin utilizarea metodelor activ-participative; 
  • Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria formare.

 

Pentru anul şcolar în curs Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul”propune următoarele discipline opţionale:

Clasa

Denumirea opţionalului

Nr. ore

Perioada

Gr.mare Caianu Mic

In lumea minunata a povestilor

Gr.mare Caianu Mare

Fantezii florale

Clasa a V-a

Matematica aplicata in economie

1

1 an

Clasa a VI-a

Complemente de matematica

1

1 an

Clasa a VII-a

Complemente de matematica

1

1 an

Clasa a VIII-a

Complemente de matematica

1

1 an

Cls.a V-a D

Matematica aplicata in economie

1

1 an

Cls.a VI-a D

Complemente de matematica

1

1 an

Clasa a VII-a D

Complemente de matematica

1

1 an

Clasa a VIII-a D

Complemente de matematica

1

1 an

 

Curriculum in dezvoltare locala 2017-2018

      Pentru anul şcolar 2017-2018 Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul” la propunerea agențiilor economicise introduc urmatoarele discipline:

 

Clasa

Denumirea opţionalului

Nr. ore

IX-Tehnician in activitati economice

Managementul unitatii economice

90 ore

  X-Tehnician in activitati economice

Tehnici comerciale

90 ore

IX-mecanic auto

Protectia anticoroziva a suprafetelor

150 ore

X-mecanic

 auto

Vopsirea autovehiculelor

150 ore